Afgelopen zaterdag ging Simms door z’n enkel. Het spel ging door onder een striemend fluitconcert. Hier had toch duidelijk het spel stopgezet moeten worden? Fout! Tijdens de door de Blauwe Brigade georganiseerde scheidsrechteravond van afgelopen maandag legde Antio Sinterniklaas, de hoofdscheidsrechter van die bewuste wedstrijd, uit waarom.

“In het verleden wilde het wel eens gebeuren dat er bewust spelers bleven liggen om zodoende de fastbreak in de kiem te kunnen smoren. Pas als er een speler gevaarlijk ligt in een actieve spelsituatie of als een speler roerloos blijft liggen wordt er onmiddelijk afgefloten,” aldus Antio.

Dit was slechts één van de vele voorbeelden die Antio aanhaalde gedurende een heel leerzame avond. Zo werd er ook stilgestaan bij de charge dan wel blocking fouten, het verschil tussen goal tending en basket interference en ook de onsportieve fouten kwamen aan bod. Aan de hand van videobeelden werden deze spelsituaties uitgelegd. Feit dat er zelfs met videobeelden nog hele discussies ontstonden geeft maar weer eens aan hoe moeilijk het is voor de scheidsrechters om in een split-second iets waar te nemen EN te fluiten. Wat dat betreft groeide er bij de aanwezigen meer waardering voor de moeilijke taak van de arbiters.

Antio, al 18 jaar actief als scheidrechter, was ook heel eerlijk in het feit dat hij door aanpassinging van de spelregels af en toe best moet wennen aan situaties die voorheen een automatisme waren. De aangepaste loopregel van vorig seizoen is daar een goed voorbeeld van. “Een speler die in beweging de bal krijgt heeft als het ware een extra stap, door vele ervaren basketballers en supporters wordt dit als lopen ervaren maar dit is het dus niet.”

Overigens was Antio ook realistisch genoeg om te zeggen dat hij er ook wel eens naast zit of een call mist. “Je kan alleen fluiten wat je ziet. En als je dan iets mist hoop je dat je collegascheidrechters het wel zien. Als team hoop je dan tot de best mogelijke calls te komen.”

De avond werd afgesloten met een interactieve kwis die gewonnen werd door Ben Baak, die onder meer een aantal bestuursleden ver achter zich liet (we noemen geen namen!). Als prijs ontvangt hij twee VIP kaarten voor één van de komende wedstrijden.

Al met al een hele leerzame maar ook gezellige avond met dank aan het initiatief van de Supportersvereniging de Blauwe Brigade en de inzet van Antio Sinterniklaas.

Mocht u niet bekend zijn met de Blauwe Brigade, of wilt u lid worden van de vereniging, kijk dan even op deblauwebrigade.nl


Meer nieuwsberichten