Op zaterdag 15 februari 2020 werd de competitiewedstrijd tussen Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball Rotterdam (thuis spelend) en Zorg en Zekerheid Leiden (uit spelend) in de eerste minuut van het tweede kwart gestaakt. De wedstrijd zal zo spoedig mogelijk in zijn geheel worden overgespeeld.

De staking werd ingegeven door niet, dan wel niet goed, functionerende randapparatuur ten gevolge waarvan de arbiters bij herhaling problemen hebben ondervonden met betrekking tot een juiste en accurate tijdmeting.

Het bestuur van de Dutch Basketball League heeft inmiddels naar aanleiding van de verklaringen van zowel scheidsrechters, de wedstrijdcommissaris als de beide betrokken clubs besloten dat er sprake was van een legitieme staking in de zin van artikel 4.6 van het Handboek Competities, waarvan de verantwoordelijkheid niet bij één van beide teams ligt en dat de wedstrijd tussen Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball (thuis spelend) en Zorg en Zekerheid Leiden (uit spelend) zo spoedig mogelijk op nog nader te bepalen datum geheel wordt overgespeeld.

Het DBL-bestuur is voorts van mening dat de verantwoordelijkheid voor de staking wel ligt bij de ontvangende club, Zeeuw & Zeeuw Feyenoord Basketball Rotterdam, waarbij het bestuur in aanmerking neemt dat sprake lijkt te zijn van een structureel en met enige regelmaat terugkerend probleem bij DBL-wedstrijden in Rotterdam. Of, en zo ja in welke mate, dit zou moeten leiden tot sanctionering is nog onderwerp van (nader) onderzoek, naar aanleiding waarvan het bestuur op een nader te bepalen moment, doch zo spoedig mogelijk, nader zal beslissen.


Eredivisie Feyenoord Gestaakt

Meer nieuwsberichten