Nieuwsbericht

ZZ Leiden: terug naar de bakermat

5 november 2014

Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Om de jeugd te confronteren met deze problematiek en een gedragsverandering teweeg te brengen, heeft Zorg en Zekerheid Leiden Basketball samen met zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid het initiatief ‘Box Out’ opgepakt.

Door middel van dit project wil de club de sociale competenties van jongeren van 12 en 13 jaar in het voortgezet onderwijs vergroten en hen stimuleren om gezonder te leven door structureel te sporten, met als uiteindelijk doel gedragsverandering te realiseren. Op woensdag 5 november keerde het project Box Out terug naar de plaats waar het Leidse basketbal ooit begonnen is, namelijk het Bonaventura College in Leiden.

Wie het over basketbal in Leiden heeft, kan niet om Ton Kallenberg (7 juli 1929-22 april 2010) heen. Hij staat terecht bekend als de grondlegger van het Leidse basketbal. Nadat Kallenberg in 1951 de Haagse Academie voor Lichamelijke Opvoeding had afgerond, werd hem gevraagd om gymnastiekles te geven aan het Bonaventura College in de Mariënpoelstraat in Leiden. Kallenberg behoorde tot de eerste lichting leerlingen van de Haagse sportacademie die basketbal als onderdeel van het eindexamen kende. Het wekte dan ook geen verwondering dat hij de basketbalsport op het Bonaventura College introduceerde.

Nadat de korfbalmanden waren vervangen door echte baskets, ontstond een klassencompetitie op school. De belangstelling was enorm, zelfs het kleinste klasje wilde meedoen, en een tweede klas vroeg zelfs om een extra training. In 1956 deed een schoolteam mee aan de basketbalcompetitie, als onderafdeling van de korfbalclub Crescendo. Op 23 september 1958 werd een eigen vereniging opgericht, The Bona Stars, het latere BS Leiden en ZZ Leiden. Een aantal leraren, de paters, was bereid om bestuurswerkzaamheden te verrichten. In de gymnastiekzaal aan de Mariënpoelstraat werd getraind, de wedstrijden vonden plaats op een veld op het schoolplein.

In 1961 telde de vereniging al vijf senioren- en zes jeugdteams. Aanvankelijk gaf Kallenberg alle teams training, maar al snel kreeg hij hulp van Kees Pleij en André de Jong. Dat de school basketbalgek was geworden, bleek wel uit het feit dat Kallenberg kon kiezen uit meer dan tweehonderd leerlingen. Talenten als Har Stol, Peter de Jong, Paul Ruijsenaars en Pieter van Tuyll van Serooskerken, allemaal later gewaardeerde eredivisiespelers, zijn hieruit voortgekomen. In 1967 maakte The Bona Stars de stap naar de eredivisie. In dat jaar vonden de thuiswedstrijden nog plaats in een hal aan de Steenwijklaan in Den Haag, vanaf 1968 was de Vijf Meihal het domein voor de basketballers.

Onder de naam Zorg en Zekerheid Leiden Basketball is inmiddels het negende seizoen in de eredivisie gestart. De populariteit van de sport is enorm toegenomen. Heet aantal leden van BS Leiden is in de jaren gestegen van 250 naar ruim 650 op dit moment.

Box Out

De Nederlandse Basketball Bond heeft een programma voor scholen ontwikkeld onder de noemer STAR: Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. STAR-gecertificeerde trainers van ZZ Leiden hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar Box Out. Het draait om sportiviteit in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fair play, maar ook gezondheid. Teamwork geeft het belang van samenwerken en sociaal gedrag aan. Bij acceptatie leren de brugklasleerlingen om te gaan met bestaande situaties en bepaalde normen en waarden te accepteren. Bij respect gaat het om alle sociale vaardigheden, beleefdheidsvormen, plagen en pesten. Het programma bestaat uit twee lessen van anderhalf uur, speciaal bedoeld voor alle brugklasleerlingen.

Accepteren en respecteren

“Het project sluit goed aan op onze school, omdat wij een veilige school willen zijn, waar leerlingen en personeel elkaar goed leren kennen door veel gezamenlijke activiteiten, zoals goede doelenacties, kerstactiviteiten, musicals, een debatingclub en culture avonden”, stelt Alice van Zandwijk, medewerkster van het Bonaventura College. “De sportlessen zijn daarbij een geweldig middel om elkaar als nieuwe brugklasleerlingen te leren kennen, accepteren en respecteren. Het Bona staat voor: uitdagend, veilig en gezond…op alle vlakken!”

Op woensdag 5 november was het Bonaventura College aan de beurt om mee te doen aan de basketbalclinics. Onder het toeziend oog van de hoofdcoach van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball, Eddy Casteels, werden enthousiaste brugklasleerlingen de ins en outs van het STAR-programma bijgebracht.