Nieuwsbericht

ZZ Leiden pakt maatschappelijke verantwoordelijkheid

16 juni 2014

Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Met deze ontwikkeling in de samenleving pakt Zorg en Zekerheid Leiden Basketball samen met Zorg en Zekerheid het initiatief ‘Box Out’ op. Voor de start van dit project in het schooljaar 2014-2015 is een budget beschikbaar gesteld om een aantal scholen kennis te laten maken met dit project.

Met het project Box Out wil de club de sociale competenties van jongeren van 12 en 13 jaar in het voortgezet onderwijs vergroten en hen stimuleren om gezonder te leven door structureel te sporten, met als uiteindelijk doel om gedragsverandering te realiseren.

De Nederlandse Basketball Bond heeft hiervoor een programma voor scholen ontwikkeld, genaamd STAR. Dit staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het programma is erkend door het NOC*NSF. STAR-gecertificeerde trainers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar Box Out:

• Sportiviteit: in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fairplay, maar ook gezondheid;

• Teamwork: samenwerken, sociaal gedrag e.a. maatschappelijke gedragingen;

• Acceptatie: het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden;

• Respect: samengevat alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaaggedrag en pestgedrag, met humor de spanning doorbreken.

Het programma bestaat uit een tweetal lessen van anderhalf uur en is bedoeld voor de brugklassen.

Recent hebben scholen een mailing ontvangen en daar is massaal positief op gereageerd. Alle geplande sessies voor het najaar zijn volgeboekt. Gesproken kan dus worden van een enorm succes.