Nieuwsbericht

Unieke samenwerking cultuur en sport

20 januari 2014

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball heeft een samenwerkingsverband getekend met het Cultuurfonds Leiden. Door de samenwerking kan cultuur een breder platform krijgen en is Zorg en Zekerheid Leiden Basketball in staat om een verdere invulling te geven aan het ‘avondje uit’.

Zorg en Zekerheid Leiden heeft behalve de sportieve successen ook een heel sterk businessplatform en is diep geworteld in de Leidse samenleving. De organisatie is voortdurend bezig zich op alle vlakken te verbeteren en om sport en beweging een betere plek in de samenleving te bezorgen. Cultuurfonds Leiden zet zich op haar beurt in om cultuur te verbinden aan andere sectoren, zoals het bedrijfsleven, kennisinstellingen en nu dus ook de sport. Beide partners zijn daarom zeer content te kunnen melden dat sport en cultuur in Leiden dichter tegen elkaar “aankruipen”.

Met het Cultuurfonds Leiden is een samenwerkingsverband getekend waardoor cultuur een breder platform kan krijgen en Zorg en Zekerheid Leiden Basketball het zo gewenste ‘avondje uit’ verder invulling kan geven. Het bezoeken van de eredivisiewedstrijden gaat in de nabije toekomst nog meer gecombineerd worden met cultuur. Voor de bezoekers van de wedstrijden biedt dat toegevoegde waarde en voor de artiesten/dansers, acts e.d. betekent dit een mooi platform. Vanuit Cultuurfonds Leiden wordt een deskundige vrij gemaakt om deze programmering tot stand te brengen en te professionaliseren. De samenwerking wordt bezegeld met een mooie financiële bijdrage vanuit beide partijen: zo wordt er in de Leidse sport- en cultuursector tegelijk geïnvesteerd. Een samenwerking tussen cultuur en sport die goed past in de filosofie van beide partijen.

Op de foto vlnr: Dhr. Verburg, Dhr. Roumen en Dhr. Knijnenburg. Foto: Akron