Nieuwsbericht

Gabe Kennedy moet afwachten

14 december 2011

Gabe Kennedy zal pas volgende week weten hoe lang het herstel gaat duren van het gebroken middenhandsbeentje in zijn linkerhand. Voorlopig zit hij in het gips en bij de volgende controle zal bekeken worden of dat voldoende is.

Mocht dat niet zo zijn, dan wordt mogelijk een operatie uitgevoerd. Daarvan afhaneklijk is de duur van het herstel. Met alleen gips gaat het vermoedelijk om ongeveer vier weken met nog wat revalidatie. Bij een operatie moet rekening worden gehouden met een veel langere periode, wellicht een week of tien. De Amerikaan liep de blessure op, net nu hij hersteld was van een enkelkwetsuur, in de wedstrijd tegen Armia.