Nieuwsbericht

Nieuw parkeerbeleid

7 april 2011

Binnenkort is het zover: 'de wand gaat eruit'! Dat houdt in dat we meer dan 800 plaatsen extra hebben. Bij het verkrijgen van de vergunning voor het uitbouwen is een aantal andere afspraken gemaakt die betrekking hebben op het minimaliseren van overlast voor de omwonenden.

Eén van die afspraken houdt in dat de Boshuizerlaan twee uur voor aanvang van de wedstrijd afgesloten zal worden. Er kan derhalve geen gebruik meer gemaakt worden van het parkeerterrein achter de hal, bovendien is het de bedoeling dat er ook in de buurt niet meer geparkeerd wordt. Alternatieven zijn er: de supporters en sponsors/partners wordt vriendelijk verzocht om te parkeren in de beide parkeergarages waar middels verkeersborden naar verwezen wordt. Dit zijn de ASR-garage onder het Vijf Meiplein en de garage van AH XL.


Ondanks dat de extra capaciteit nog niet in gebruik zal worden genomen, vindt de afsluiting van de Boshuizerlaan vanavond, 7 april, al plaats. Dit is gedaan om alvast de procedures met betrokkenen te testen, zonder dat er al een groter aanbod is van auto's.


Nadruk wordt gelegd op het feit dat de afsluiting van de Boshuizerlaan in het vervolg bij alle wedstrijden zal geschieden!


Dank voor uw medewerking!