Nieuwsbericht

In de Wijk-finales op 28 april

4 april 2011

Op dit moment wordt er volop gebasketbald in de wijken van Leiden. Naast natuurlijk de professionele eredivisie competitie, waarin Zorg en Zekerheid Leiden met zijn tweede plaats een goede uitgangspositie heeft voor de naderende playoffs, is het project Basketball in de Wijk nu bijna op zijn hoogtepunt. De lente is aangebroken en steeds meer enthousiaste kinderenweten hun weg te vinden naar de pleintjes.
 

Dat basketball leeft in de wijken van Leiden wordt bevestigd door het groeiende aantal van de kinderen, dat elke week blijft stijgen. Het pleintje op het ’ Beethovenpark’ aan de

Brahmslaan is hier een goed voorbeeld van. Waar voorheen training werd gegeven aan ongeveer 10 kinderen, doen er nu wekelijks structureel 20 tot 25 kinderen mee met de basketballactiviteiten!
 
Strippenkaart
Onderdeel van het succes op de pleintjes is de, in januari ingevoerde, strippenkaart. Zoals eerder vermeld, houdt de strippenkaart in dat als de kinderen 5 keer op het pleintje actief

aanwezig zijn geweest, zij een ZZ Leiden keycord ontvangen. Bij 10 keer is dit een ZZ basketball en bij 15 keer ontvangen de kinderen 2 kaartjes voor een wedstrijd van Zorg en

Zekerheid Leiden Basketball.  De meeste kinderen hebben inmiddels hun keycord in ontvangst mogen nemen en een aantal kinderen zelfs ook al een ZZ Basketball.  Een regelmatiggehoorde reactie van de kinderen uit de verschillende wijken is, dat zij graag een wedstrijd van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball willen bezoeken, maar dat hun ouders hier geen geldvoor over hebben. De laatste stap in de strippenkaart is natuurlijk een uitgelezen mogelijkheid voor de kinderen om zelf toegang te regelen tot het bijwonen van een professionelebasketball wedstrijd. 
 
Combinatiefunctionaris
Met behulp van de partners van Basketball in de Wijk (Gemeente Leiden, Ons Doel, de Sleutels en Portaal) is er een degelijke basis gelegd voor dit sociaal maatschappelijk project inLeiden. In 2011 is er door de gemeente Leiden de subsidieregeling combinatiefunctionaris in gesteld. Deze regeling heeft als doel: 'Het vergroten van het sport- en cultuur aanbod voor dejeugd van 4 t/m 18 jaar en het versterken van brede scholen en sportverenigingen'. In samenwerking met TOS (Thuis op Straat) en Zorg en Zekerheid Leiden, is voor het project

Basketball in de Wijk een dergelijk subsidie aangevraagd. Afgelopen maand hebben wij tot groot genoegen de toekenning van deze subsidie mogen ontvangen. Al lange tijd bestaat de

wens om het project Basketball in de Wijk uit te breiden.   
 

Dit houdt o.a. in:
-          Meer basketball activiteiten op meer verschillende pleintjes
-          Meer uren op de pleintjes
-          Het betrekken van basisscholen bij het project Basketball in de Wijk
-          Het opzetten van een interscholair basketball toernooi
 
 
Met de toezegging van de subsidie combinatiefunctionaris  van de gemeente Leiden kunnen wij, additioneel op het huidige project, bovenstaande activiteiten werkelijk maken.  Hierbij blijftde ondersteuning van de grote woningcorporaties (Portaal, Ons Doel, de Sleutels) uiteraard essentieel, maar kan een grote stap gemaakt worden om Basketball in de Wijk nog groter en beter in de Leidse wijken neer te zetten.
 
Eindtoernooi Basketball in de Wijk
Zoals eerder vermeld werken we ook dit jaar weer samen met Stagiairs van het ROC Sport en Bewegen die elke week op de pleintjes aanwezig zijn. De studenten hebben allen een

basketballachtergrond of een grote affiniteit voor deze sport. Een onderdeel van hun stage is het organiseren van een groot eindevenement in de vorm van een basketballtoernooi voor

alle deelnemende pleintjes/kinderen binnen het project.  Tijdens dit evenement zullen er (basketball)activiteiten zijn voor jong en oud en zullen ook de spelers van ZZ leiden een

demonstratie geven van deze dynamische sport.
 
Dit evenement/toernooi wordt gehouden op donderdag 28 april, op het ‘Beethovenparkpleintje’  aan de Brahmslaan (Leiden) tussen 15.00u en 18.00u. 
Bij deze wordt u van harte uitgenodigd om dit evenement bij te wonen.
 

Meer info:
meijer@leidenbasketball.nl
06-27309305