Meer dan basketball

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball: veel meer dan basketball

Basketball is het belangrijkste maar Zorg en Zekerheid Leiden Basketball is veel meer dan basketball. ‘Wij hechten veel waarde aan onze maatschappelijke functie’, aldus voorzitter Marcel Verburg.

"Wij hechten veel waarde aan onze maatschappelijke functie"

Maatschappelijke functie

Het boegbeeld en de trots van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball is het eerste team, de eredivisieploeg in de Dutch Basketball League. Maar Zorg en Zekerheid Leiden Basketball is meer dan basketball. ‘Wij hechten heel veel waarde aan onze maatschappelijke functie. In samenwerking met de gemeente, scholen en TOS (thuis op straat) brengen wij met basketbal de jeugd in beweging. We houden clinics op scholen, bij verenigingen en voor zwerfjongeren. Daarnaast zijn we actief op vele pleintjes in de stad met pleintjesbasketball. Ook ondersteunen we het Willem Alexander Kinderfonds. We doen veel meer dan mensen denken en weten. Met ons nieuwe scholenproject willen we nog meer jeugd in beweging brengen. Op de scholen koppelen we basketbal in clinics aan thema’s als pesten, omgaan met geld en gezondheid en bewegen. Door het topbasketbal is basketbalclub BSLeiden de afgelopen jaren van 260 naar wellicht binnenkort 700 leden gegroeid.’

Talentpodium zang, dans en muziek

Ook de jeugd die geen talent of lengte heeft voor basketbal kan profiteren van het podium dat Zorg en Zekerheid Leiden Basketbal biedt. Zorg en Zekerheid Basketball biedt zang-, muzikaal- en danstalent een uniek podium in de Leidse regio. Voorzitter Marcel Verburg: ‘Basketbal is een avondje-uit. Wij willen dat nog meer gestalte geven door het beste en meer entertainment te bieden. Met basketbal hebben wij een uniek product. Waar kun je als (beginnend) artiest voor tweeduizend mensen optreden om te laten zien wat je kunt? Zang, dans en acrobatiek etc. kunnen bij ons een podium hebben.’

Stimuleren gezonde leefstijl

De maatschappelijke functie van ZZ Leiden Basketball is een van de belangrijkste redenen voor de Leidse zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid om als hoofdsponsor op te treden. Het topbasketball van ZZ Leiden stimuleert, wat zorgverzekeraar Zorg en Zekerheid betreft, (jonge) mensen om meer te bewegen en gezonder te leven. ‘Wij zijn er als zorgverzekeraar niet alleen om de rekeningen van onze klanten te betalen, maar zeker ook om mensen bewust te maken van de eigen verantwoordelijkheid om een gezonde leefstijl na te streven’, aldus Hennie Limberger, voorzitter van de Raad van Bestuur van  Zorg en Zekerheid.