Scholen en box out!

Scholenclinic

Zorg en Zekerheid Leiden Basketball verzorgt leerzame clinics, vooral op scholen.
Maar niet alleen op scholen, ook op een kinderafdeling van een ziekenhuis, om een voorbeeld te noemen, kunnen wij de kinderen een zorgeloze dag bezorgen met onze aanwezigheid.

Tijdens de intensieve clinic maken de leerlingen kennis met het dynamische spel dat basketball heet door middel van uitdagende oefeningen en wedstrijdjes onderling. De clinic wordt verzorgd door de topspelers van het eerste team van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball. De afgelopen jaren waren de clinics een enorm succes. Honderden leerlingen van scholen, maar als genoemd ook kinderen in ziekenhuizen en zelfs jongeren in een jeugdinrichting hebben op deze leuke manier kennis gemaakt met basketbal! De clinics worden gegeven op de weekdagen, tussen de twee trainingen van het eerste team. In de praktijk betekent dit in de uren van 13.00 tot 15.00 uur. Dit behalve op dagen dat er een midweekse wedstrijd is en de dag ervoor. Ook kan dit gecombineerd worden met een bezoek aan een thuiswedstrijd van de beste club van Nederland.

Scholenproject.pdf

Teldersschool: dribble voor nieuwe basket

De leerlingen van de Teldersschool, in de schaduw van de Vijf Meihal, hebben hun nieuwe basket geopend met clinics voor de groepen 3 tot en met 8.

De clinics worden verzorgd door Richard den Os. De clinics zijn een wederdienst van Zorg en Zekerheid Leiden omdat de Teldersschool in verband met de uitbreiding van de Vijf Meihal een stukje ruimte inleverde. De school had een basketbalpaal zonder basket, maar heeft nu een basket met bord en ring.
Basketbal leeft op de Teldersschool. ‘Er wordt veel eerder naar de basketbal gegrepen zeker nu er een basket op het schoolplein staat. Het leeft hier op school’, vertelt Patrick Geirnaert, leerkracht van groep 8 en sportcoördinator op de Teldersschool.

Basketball en sociale vaardigheden

Box Out op video verslag! 

Maatschappelijke kwesties als pesten, omgaan met geld, bewegingsarmoede en overgewicht zijn zaken waar de huidige jeugd mee te maken heeft. Met deze ontwikkeling in de samenleving heeft Zorg en Zekerheid Leiden Basketball samen met Zorg en Zekerheid het project ‘Box Out’ opgezet. Het belang voor bedrijven om zich te binden aan maatschappelijke evenementen wordt steeds groter. De jeugd is de toekomst.

Voor dit schooljaar is een budget beschikbaar gesteld om een aantal scholen kennis te laten maken met dit project.

Box Out is een maatschappelijk traject waarbij het topsportklimaat een voorbeeldfunctie is voor de jeugd. In dit traject worden de maatschappelijke problemen zoals pestgedrag, gezondheid, omgaan met geld en de overgang naar de toekomst behandeld. Dit gebeurd op een actieve, sportieve en interactieve manier.

De Nederlandse Basketball Bond heeft een programma ontwikkeld, genaamd STAR. Dit staat voor Sportiviteit, Teamwork, Acceptatie en Respect. Het programma is erkend door het NOC/NSF. STAR-gecertificeerde trainers van Zorg en Zekerheid Leiden Basketball hebben dit programma aangepast en verder uitgewerkt naar Box Out:

·         Sportiviteit: in de breedste zin van het woord, dus niet alleen fairplay maar ook omgang met medeleerlingen en docenten e.a.

·         Teamwork: samenwerken, sociaal gedrag e.a. maatschappelijke gedragingen; Together Everybody Achieves More

·         Acceptatie: het kunnen omgaan met bestaande situaties en daarbij  mensen nemen zoals ze zijn, maar ook zeker het accepteren van bepaalde normen en waarden; Het kunnen nemen van medemens zoals deze is, ongeacht gedachte / religie, sexe, geaardheid e.a.

·         Respect: samengevat alle sociale vaardigheden, zoals luisteren, iemand uit laten praten, beleefdheidsvormen, plaaggedrag en pestgedrag, met humor de spanning doorbreken. Behandel de ander en je omgeving hoe je zelf behandeld wilt worden.

 

Het programma bestaat uit een tweetal lessen van 1,5 uur en is bedoeld voor de brugklassen.

Meer dan 100 scholen in het Voorgezet Onderwijs binnen de regio’s Haarlem, Hoofddorp, Amstelveen, Alphen aan den Rijn, Zoetermeer en Leiden hebben informatie over Box Out ontvangen. Het enthousiasme onder de scholen was erg groot, uit de ruim 30 aangemelde scholen is een elftal scholen uitverkoren om deel te nemen aan dit project. Het betreft in totaal 70 brugklassen die gedurende een 2-tal clinics het aangepaste STAR-programma zullen volgen. Inmiddels hebben al deze klassen de eerste clinic erop zitten. Behandeld werden onder andere waar STAR voor staat, welke betekenis hebben de begrippen voor de jeugd  en hoe kunnen deze in, maar vooral ook buiten de sportles  toegepast worden. De reeks oefeningen is afgestemd op één van de vier termen waarmee gewerkt wordt. Uiteindelijk zal een leerling merken dat eigenlijk alle vier de termen heel erg met elkaar te maken hebben. De accenten liggen vooral op spiegelen van eigen gedrag t.o.v. de ander.

Op dit moment zijn de eerste klassen bezig met de 2e clinic. Hierin ligt de nadruk op het toepassen van  communicatie, verbaal en non verbaal. Het kunnen samenwerken ongeacht met wie men is of en group. Het toepassen van sociaal gedrag om een sfeer in de groep beter te maken zowel in deze les maar juist ook in de klas gedurende de rest van het schooljaar .

De trainers gebruiken veel oefenvormpjes die de leerlingen samen doen, deze zijn voor iedereen toepasbaar.

Veel voorbeelden uit het topsportklimaat worden gebruikt en hebben een luchtig karakter, met veel humor, waardoor de lessen als erg leuk en prettig worden ervaren. Waar nodig wordt dieper ingegaan op onderwerpen zoals pest gedrag .. wat een wat serieuzere lading heeft.

 

Mocht u vragen hebben over het project Box Out of meent u dat uw organisatie haar steentje kan bijdragen aan dit project, voor meer informatie kunt u mailen naar Bob Verkleij, emailadres Verkleij@eredivisiebasketballleiden.nl